Barngruppen

I motsats till vad ett envist rykte säger så behöver barnen INTE vara blöjfria när de börjar här. Vi har egentligen ingen åldersgräns utan tittar mer på hur vi kan göra barngruppen så harmoniskt som möjligt.

Eftersom Villekulla bara har 14 barn så har vi bara en avdelning. Många av aktiviteterna sker gemensamt och barnen blir väldigt duktiga på att ta hand om och hjälpa sina yngre kompisar. Ibland är det emellertid bra om barnen får lite mer åldersanpassade aktiviteter och de delas då upp i tre grupper.

”5-års gruppen” skiljer sig lite från de övriga eftersom den aktivt inriktar sig på att förbereda de blivande förskolebarnen på den stora förändringen som det innebär att börja i ”riktiga skolan”. Alla barnen leker med färg, form, bokstäver, siffror och språk, men för 5-åringarna är det lite mer formaliserat. Detta gör att våra barn, enligt uppgift, är ovanligt väl förberedda på skolstarten.

Eftersom vi är så få barn lägger vi stor vikt vid barngruppens sammansättning. En jämn fördelning mellan pojkar och flickor och mellan åldersgrupperna är en målsättning men vi lägger oss också vinn om att alla barn ska ha en potentiell kompis i sin egen ålder.

Tillbaka>>

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin